۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Cochrane Library
 • آشنایی با پایگاه Cochrane Library

  کتابخانه کاکرین مجموعه ای از پایگاههای اطلاعاتی در زمینه پزشکی و شاخه های مربوط به بهداشت و درمان می باشد. هسته اصلی آن Cochrane Reiewsاست که پایگاه اطلاعاتی برای مطالعات مروری و متاآنالیزها می باشد.
 • این پایگاه گردآورنده ی برترین شواهد پزشکی موجود، حاصل از پژوهش های علمی و تجربی صورت گرفته در حوزه ی بهداشت و درمان است
 • اعضای سازمان کاکرین مجموعه ای از محققان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان هستند که در قالب 52 گروه تخصصی سازماندهی شده اند
 • پایگاه کاکرن سابقه ای بیست ساله دارد و پایگاهی مبتنی بر اشتراک است
 •  

  پایگاه کاکرن از 7 پایگاه به شرح زیر تشکیل شده است


  1-بانک اطلاعاتیCochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

  • برونداد اولیه بنیاد کاکرین است و برجسته ترین منابع موجود در زمینه مرورهای نظام مند را گردآوری کرده و پراستفاده ترین بانک کاکرین است.
  • این مرورهای نظام‌مند با عنوان Cochrane Reviewsدر اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند
  • مرورهای کاکرن به پنج گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:
  •  مرورهای مربوط به مداخله‌های درمانی (Intervention reviews)
  • مرورهای مربوط به صحت آزمایش‌های تشخیصی (Diagnostic test accuracy reviews)
  • مرورهای مربوط به متدولوژی Methodology reviews
  • مرورهای کمی Qualitative reviews
  • مرورهای پیش‌شناختی Prognosis reviews

   

  1. سرمقاله‌های کاکرن (Editorials)تحت نظارت هیأت تحریریه‌ کل کاکرن و به دو شکل تهیه می‌شوند:
  2. سردبیر کاکرن سفارش تنظیم یک سرمقاله را به یکی از گروه‌های برّرس کاکرن می‌دهد، یا
  3. سردبیر کاکرن با توجه به مبحث مورد نظر (topic)به اعضای هیأت تحریریه (که زیر نظر وی کار می‌کنند) سفارش تنظیم سرمقاله را می‌دهد.

  2-بانک اطلاعاتی CENTRAL   Cochrane Central Register of Controlled Trials

  بانک اطلاعاتی CENTRAL‌اطلاعات کتاب‌شناختی مقاله‌های مربوط به کارآزمایی‌های بالینی شاهددار که در پایگاه‌هایMEDLINEو EMBASEفهرست می‌شوند را در بر می‌گیرد.

  این بانک اطلاعاتی در برخی موارد به غیر از اطلاعات کتاب‌شناختی، چکیده مقاله را نیز شامل می‌شود.

  ماهانه روزآمد می شود

  3-بانک اطلاعاتی CMR   Cochrne Methodology Register

  1. بانک اطلاعاتی CMRمشتمل بر اطلاعات کتاب‌شناختی مطالعات و گزارش‌هایی است که متدولوژی‌های به کار گرفته شده در مرورهای نظام‌مندِ کارآزمایی‌های شاهددار تصادفی (RCT)را مورد بررسی قرار داده‌اند.
  2. اطلاعات کتاب‌شناختی مذکور از نشریات، کتاب‌ها، مقالات کنفرانس‌ها، محتوای موجود روی MEDLINEو EMBASEبه دست می‌آیند که بر اثر استراتژی‌های مشخص و مدون و از طریق جستجوهای دستی حاصل می‌شوند.
  3. از سال 2012 روزآمد نشده است

   

  4-بانک اطلاعاتی DARE    Database of Abstracts of Reviews of Effects

  1. تنها بانک اطلاعاتی است که چکیده‌ی مرورهای نظام‌مندی که به لحاظ ارزش کیفی وارسی شده‌اند را شامل می‌شود.
  2. به همراه هر چکیده در بانک اطلاعاتی DARE، نقد کیفیت مرور نظام‌مند مربوطه نیز آورده شده است.
  3. بانک اطلاعاتی DAREحکم مکمل CDSRرا دارد و مرورهای نظام‌مندی را شامل می‌گردد که توسط گروه‌های برّرس کاکرن انجام نشده‌اند..

  5-بانک اطلاعاتی HTA  Health Technology Assessment Database

  1. در این بانک، اطلاعات و جزئیات مربوط به وارسی‌های انجام‌شده و یا در حال انجام در خصوص فناوری‌های حوزه‌ی پزشکی از سراسر دنیا گردآوری می‌شوند.
  2. هدف از ایجاد بانک اطلاعاتی HTAاین است که اثربخشی هزینه‌کرد، وکیفیت فناوری‌ها در حوزه‌ی بهداشت و درمان بهبود یابد.
  3. متولی و پشتیبان بانک اطلاعاتی HTA، مرکز مرورها و اشاعه (Centre for Reviews and Dissemination)دانشگاه یورک است.

  6-بانک اطلاعاتی NHSEED  NHS Economic Evaluation Database

  1. ابزاری است برای تعیین سیستماتیک ارزیابی‌های اقتصادی انجام‌شده در سراسر دنیا به منظور:
  2. ارزشیابی کیفی، وتعیین نقاط قوت و ضعف این ارزیابی‌ها.و ارزشیابی کیفی و تعیین نقاط قوت و ضعف مداخلاتInterventionبه لحاظ اقتصادی

  7- بانک اطلاعاتی ABOUT

  1. اطلاعات مربوط به گروه‌های برّرس کاکرن را روی این بانک اطلاعاتی می‌توان جستجو کرد.
  2. اطلاعات این بانک مشتمل است بر:
  3. اطلاعات تماس گروه‌ها
  4. اهداف و محدوده‌ی کاری گروه‌ها
  5. متدولوژی‌های مرورهای کاکرن
  6. زمینه‌ها (Fields)
  7. مراکز کاکرن در سراسر دنیا
  تاریخ به روز رسانی:
  1400/10/04
  تعداد بازدید:
  276
  Powered by DorsaPortal