۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
معرفی کتابخانه

 

معرفی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهردرسال 1371باتاسیس دانشکده پرستاری ومامایی بادورشته کارشناسی پرستاری وکارشناسی مامایی آغازبه کارکرده است .این بخش از کتابخانه بامساحت300مترمربع دردوقسمت مجزا بخش امانت وسالن مطالعه دریک طبقه ارائه خدمات می کند.

*بخش امانت:

این بخش بصورت سیستمی بوده ومجهزبه نرم افزارپارس آذرخش می باشدوخدماتی ازقبیل امانت کتاب ،ثبت نام دانشجویان جدیدالورود،وجین کتب ،صحافی کتب،خریدوفهرست نویسی منابع خریداری شده را ارائه می نماید.

*بخش مخزن:

منابع موجود دراین بخش شامل:

کتب فارسی:20000

کتب لاتین:100

سی دی های آموزشی:100

*تجهیزات موجود درکتابخانه:

1-دودستگاه سیستم جهت امانت

2-یک دستگاه سیستم جهت جستجو

3-یک دستگاه پرینتر

4-یک دستگاه اسکنر

5-یک دستگاه گیت امنیتی

 (جهت فعال وغیرفعال کردن کتب) ATC6-یک دستگاه 

*سایت کتابخانه:

این بخش شامل 20دستگاه کامپیوترمتصل به اینترنت جهت برگزاری کلاسهای آموزشی وجستجو درپایگاههای اطلاعاتی برای دانشجویان واساتید می باشد.

*مراجعه کنندگان

جامعه استفاده کنندگان ازبخش کتابخانه دانشگاه کلیه دانشجویان ،اعضای هیات علمی وکارکنان این دانشگاه می باشند.

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/04
تعداد بازدید:
1253
Powered by DorsaPortal