۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سال1400 (حوزه دانشجویی)
حوزه دانشجویی

رتبه اول: آقـای فـرهاد هـاشمزهـی   (پـرستاری)
رتبه دوم: خـانم النـاز شه بـخش (بـهداشت محیط)
رتبه سوم: خـانم مرضیه میرغفاری(بهداشت حرفه ای)

 

تاریخ:
1400/07/07
تعداد بازدید:
20
منبع:
روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری
Powered by DorsaPortal