۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
شرح وظايف
در واحد علم سنجي دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر در راستاي اهداف وزارتي در سامانه ISID اطلاعات عمومي اعضاي هيات علمي دانشگاه شامل نام و نام خانوادگي، دانشگاه، دانشكده و مركز تحقيقاتي محل خدمت، رتبه علمي، رشته و آخرين مقطع تحصيلي توسط كارشناس علم سنجي دانشگاه درج شده است. علاوه بر اين شاخص هاي مختلف علم سنجي اعضاي هيات علمي از پايگاه اطلاعاتي اسكاپوس استخراج و در اين سامانه ثبت شده است و در مراحل بعدي در حال استخراج شاخصهاي علم سنجي پايگاههاي Google scholar و ISI(Web of Science) است علاوه بر اين شناسه ORCID اعضا نيز بايد در سامانه قرار گيرد. جهت انجام اين امور واحد علم سنجي دانشگاه به فواصل كارگاههاي آموزشي جهت راهنمايي اعضاي هيئت علمي تشكيل ميدهد و از طريق ايميل واحد علم سنجي Sci@irshums.ac.ir نيز پاسخگوي كليه سوالات اعضاي هيئت علمي مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/22
تعداد بازدید:
2496
Powered by DorsaPortal