۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
اداره مشاوره

 

كارشناس مسئول مركز مشاوره

محسن حسين بر

عضو هيات علمي دانشكده علوم پزشكي كارشناس ارشد روانشناسي باليني


 
 
 

اهميت مشاوره و راهنمايي در اسلام

  مشورت در قرآن كريم پس از ايمان به خدا واقامه نماز آمده است؛كه اين خود نشان جايگاه مشورت در نزد خداوند حكيم است.

از فرمايشات مقام معظم  رهبري

در مسئله روان شناسي و مشاوره ، يك چيز خيلي مهم اين است كه مردم به ضرورت و اهميت اين كار توجه كنند همچنانيكه به ضرورت و اهميت مراجعه به پزشك توجه مي كنند. اميدوار هستم كه مردم ما به اين موضوع توجه كنند كه مراجعه به متخصص روان و مشاور در امر مسائل رواني به خصوص براي محيط خانواده يك ضرورت است.

مواجهه با مسائل مختلف زندگي فردي، اجتماعي، تحصيلي، مذهبي، حقوقي و.... اغلب چالش برانگيز و همراه با احساس نارضايتي، سردرگمي، اضطراب، استيصال و درماندگي است. همه ما به تجربه دريافته ايم كه به تنهايي قادر به ساماندهي مسائل مختلف زندگي نيستيم .گاهي ممكن است به منظور حل مشكل از راهنمايي خانواده، دوستان و اطرافيان بهره مند شويم؛ اما دريافت كمك تخصصي كنترل بهتر و سريع تر مشكل را با احتمال خطاي كمتر ميسر مي سازد .

ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجويي به دليل تغييرات عمده اي كه در عرصه هاي مختلف زندگي براي فرد به وجود مي آورد، معمولاً تنش آور است و گاهي ممكن است دسترسي نداشتن به منابع حمايتي مطمئن بحران هايي را براي دانشجوبه وجود آورد.

ديدگاه نويني كه امروزه بر فرايند خدمات مشاوره اي حاكم است ديدگاه سلامت نگراست و نه بيمارگر.

اداره مشاوره و راهنمايي دانشجويان با اين ديدگاه فعاليتهاي متنوعي را جهت پيشگيري از بروز آسيب هاي روان شناختي و ياري دانشجويان عزيز در حل مسائل و مشكلات گوناگون تصميم گيري هاي مناسب و داشتن زندگي آرام و سازنده و سازگارشدن با تغيير شرايط زندگي ناشي از تغييرمحل دوري ازخانواده، حجم گسترده مطالب درسي و...انجام مي دهد. در اين اداره مشاورين و روانشناسان باپاي بندي به اصل رازداري به مراجعين كمك مي كنند تا خود بتوانند به بهترين راه حل دست يابند.

ارتقاء بهداشت رواني جامعه دانشگاهي ، توانمند سازي ، حمايت هاي روحي و عاطفي و ارائه خدمات مشاوره اي از مقولات حساس.

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/03/19
تعداد بازدید:
1436
Powered by DorsaPortal