۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي

آئين نامه ها

آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته

آئين نامه ميهماني بيش از 40 درصد

آئين نامه استاد مشاور

آئين نامه انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه

آئين نامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي

 

فرآيندها

فرآيند صدور گواهي موقت تحصيلي دانش آموختگان

فرآيند صدور تائيديه موقت تحصيلي دانش آموختگان

فرآيند تحويل مدارك تحصيلي به دانش آموختگان

فرآيند صدور فرم فراغت از تحصيل

فرآيند صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي

فرآيند طرح پرونده دانشجويان در كميسيون موارد خاص

فرآيند صدور تائيديه تحصيلي

فرآيند ارسال ميهماني از دانشگاه مبدا به مقصد

فرآيند ارسال نمرات ميهماني

فرآيند انتقال دانشجو از ساير دانشگاهها و بالعكس

فرآيند صدور دانشنامه المثني

فرآيند خروج از كشور

 

 

آرايش ترمي رشته ها

 آرايش ترمي كارداني فوريت هاي پزشكي

واحدهاي درسي رشته كارداني فوريت هاي پزشكي

آرايش ترمي كارشناسي فوريت هاي پزشكي

واحدهاي درسي رشته كارشناسي فوريت هاي پزشكي

آرايش ترمي كارشناسي پيوسته پرستاري

واحدهاي درسي رشته كارشناسي پيوسته پرستاري

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/05/05
تعداد بازدید:
1445
Powered by DorsaPortal