۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
كميته تأليف و ترجمه
 
 اعضای کمیته تألیف و ترجمه
 
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

         سمت

1

خانم دکتر فاطمه آذرکیش

دبیر کمیته

2

آقای دکتر عبدالکریم مؤذنی رودی

عضو کمیته

3

آقای دکتر سجاد یعقوبی

عضو کمیته

4

آقای دکتر حاتم نهاوندی

عضو کمیته

5

آقای دکتر بهزاد فروتن

عضو کمیته

6

خانم دکتر طیبه سمیعی طوسی

عضو کمیته

7

خانم دکتر زهرا عطاردی کاشانی

عضو کمیته

8

خانم دکتر الهام حیدری

عضو کمیته

9

خانم صیدا ملک دادخواه

عضو کمیته

10

خانم دکترفرزانه فرجی شهریور

عضو کمیته

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/22
تعداد بازدید:
795
Powered by DorsaPortal