۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
معرفی مدیر تحقیقات


 
                                                 مـدیر تـحـقیقات و فـنـاوری دانـشـگاه


 
 
                                                                                                                                                     
 

 
سرکار خانم دکتر فرزانه فرجی شهریور  

 استادیار گروه فیزیولوژی

Faraji_farzaneh@yahoo.com               
 
 
                                              سوابق آموزشی پژوهشی: رزومه


تـلفن دفتر :    37213328 - 054
دورنـــگار :    37213328 - 054
 


 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/24
تعداد بازدید:
1233
Powered by DorsaPortal