۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
معرفی معاونت

تاریخچه:


دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در ابتدا به عنوان دانشکده پرستاری ومامایی در سال 1372 بصورت یکی از دانشکده های علوم پزشکی زاهدان راه اندازی شد و واحد پژوهش و ارزیابی تحقیقات در این دانشکده نوپا شروع به فعالیت نمود. درسال 1392 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان منفک و مستقل گردید و واحد پژوهش به مدیریت تحقیقات و فناوری ارتقاء یافت. پس از استقلال کامل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سال 1397، مدیریت تحقیقات و فناوری به معاونت تحقیقات و فناوری ارتقاء پیدا نمود.

چشم انداز(Vision) :

ما تلاش خواهیم نمود تا از طریق پژوهش های کاربردی – بنیادی و قابلیت های موجود در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی کشور در جهت ارتقا و حفظ سلامت بر پایه منابع انسانی و فناوری های نوین گام برداریم و جزء 10 دانشگاه برترهمتراز باشیم .

رسالت (Mission) :

این معاونت برای نیل به اهداف خود با ایجاد تشکیلاتی منسجم ماموریتهای زیر را دنبال می نماید:

* نظارت و ارزشیابی کلیه امور پژوهشی دانشگاه

* جذب و تامین اعتبارات لازم برای طرح های تحقیقی و سایر امور پژوهشی

* حمایت از انجام انواع طرحهای پژوهشی و توسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه سلامت

* کمک به تولید و انتشار علوم از طریق چاپ کتب، مقالات و مجلات علمی

* تامین منابع علمی و اطلاع رسانی به روز

* توانمندسازی در زمینه پژوهش با برگزاری دوره ها و کارگاههای لازم

* ایجاد مراکز تحقیقاتی در زمینه های خاص جهت گسترش پژوهش

* ایجاد و تسهیل استفاده از فرصتهای مطالعاتی و شرکت در کنگره های کشوری و بین المللی

* تحقیق بر اساس نیازهای جامعه

* ترویج و توسعه و ارتقاء پژوهش در کل جامعه و نهادینه شدن آن در سطوح مختلف

* ارتباط و همکاری درون بخشی و برون بخشی در زمینه پژوهش

* استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه های اجرایی و عملی

* حمایت همه جانبه از پژوهش و پژوهشگران

تاریخ به روز رسانی:
1399/12/24
تعداد بازدید:
597
Powered by DorsaPortal